AKILLI KUMANDA KOPYALAMA CİHAZI

 

KUMANDA KOPYALAMA VE FREKANS ÖLÇME CİHAZI BU CİHAZLA İSTER KUMANDA KODLAYIN İSTER FREKANS ÖLÇÜN HERŞENDEN ÖNCE ENTEGRENİN İÇİNDEKİ YAZILIMI OKUYUN MÜŞTERİ KUMANDASININ ENTGRE BİLGİLERİNİ OKUMA

KUMANDA KOPYALAMA CİHAZI FERKANS ÖLÇME KUMANDALARIN ROLİNG OLUP OLMADĞINI ÖĞRENME KABLOLU BAĞLANTIYLA KABLOLU KUMANDA KOPYALAMA

ENTEGRE BİLGİLERİNİ ÖĞRENME KUMANDALARI KOPYALAYIP KOPYALAMADIĞINI ÖĞRENME

KUMANDA FREKANS AYARLAMA CİHAZI
150.00 TL + KDV
177.00 TL (KDV Dahil)
STOKTA VAR
ÜRÜN KODU 001

KUMANDA FREKANS AYARLAMA CİHAZI FREKANS OKUYAN KUMANDA TEST CİHAZI

KUMANDA FREKANS AYARLAMA CİHAZI
200.00 TL + KDV
236.00 TL (KDV Dahil)
STOKTA VAR
ÜRÜN KODU 002

KUMANDA FREKANS AYARLAMA CİHAZI FREKANS OKUYAN KUMANDA TEST CİHAZI

ADAPTÖR VE FREKANS AYARLAMA  KALEMİ İLE BİRLİKTE

A Kullanma Talimat

Bu fonksiyon, zaten kopyas

ı Kopyalama Özeti

NORMAL KOPYALAMA

1. Lütfen gücü(elektri

ği) açın ve 5'inci tuşa bir kez basın----remote copy(kumanda kopyalama)

1'inci tuşa bir kez basın----input 1 key(anahtar 1'inci tuşa basın)

şteri anahtarının ilk tuşuna basmaya başlayın(frekans gösterilene kadar tuşa basılı tutun)----ISN data

5'inci tuşa bir kez basın----input 1 key again(anahtar 1'inci tuşa tekrar basın)

şteri anahtarının 1'inci tuşuna tekrar basın----ISN data

5'inci tuşa bir kez basın-----input 2 key(anahtar 2'inci tuşa basın)

şteri anahtarının 2'inci tuşuna basın----ISN data

5'inci tuşa bir kez basın-----input 3 key(anahtar 2'inci tuşa basın)

şteri anahtarının 3'üncü tuşuna basın----ISN data

Geri kalan giriş işlemi bittikten 5'inci tuşa iki defa basınız----use (kullan)

NO.”x” remote

No.”x” remote kumandas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ını yerleştirdikten sonra 5'inci tuşa iki kez basınız-----ok yaz(veya ok yazacak)

Remote'u sökün(içini aç

ın), Duplicator(kopyalayıcının) 4'üncü tuşuna basın-------FREQ Mhz

Kopyalanm

ış kumandayı duplicator'un üstüne koyun, herhangibir tuşa birkez basın---frekanslar gözükecek

Yeni remote'u duplicator'un üstüne koyun, ayarlamak için seramik (ucu beyaz)ayarlay

ıcı aleti kullanın.

Beyaz kapasitans dijital kopyaya remote'a ulaşıncaya kadar ayarlayın.

Ayarlama işi bittikten sonra 1(bir) ve 2(iki) tuşlarına aynı anda birkez basınız, ışık bir kez flaş yanınca

herhangibir tuşa basın, sonra ışık yanıp-yanıp sönecek.

B. TEK ANAHTAR KOPYALAMA

1. Gücü(elektri

 

 

 

ği) açın, 5'inci tuşa iki kez basın------normal copy (normal kopyalama)

2. 3'üncü tuşa birkez basın-----singkey copy (tek anahtar kopyalama)

3. 5'inci tuşa birkez basın-----input 1 key (anahtar 1'inci tuşa basın)

4. Anahtar 1'inci tuşa birkez basın-----input 1key 003

5. Anahtar 1'inci tuşa ikinci kez basın-----input 1key 013

6. Anahtar 1'inci tuşa üçüncü kez basın-----input 1key 023

7. Bas

 

 

 

 

 

ılı tutun-----input 2key 013 (yazıncaya kadar)

8. Anahtar 2'inci tuşa birkez basın-----input 2key 023

9. Tüm tuşlar girildi, Duplicator'ün (kopylayıcının) 5'inci tuşuna iki kez basın-----use no”x”

remote (no ”x” kumandas

 

 

ını kullan)

10. Sonraki ad

ımlar aynen “Normal Copy-Normal Kopyalama” da olduğu gibidir.

C. Reread/Recopy (SCP) --- Yeniden Okuma/Yeniden Kopyalama

C. Reread/Recopy (SCP) --- Yeniden Okuma/Yeniden Kopyalama

C. Reread/Recopy (SCP) --- Yeniden Okuma/Yeniden Kopyalama

ı mevcut olan bir anahtarı tekrar kopyalamada kullanılır.

 

Gücü(elektri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ısınız.

 

Lütfen gücü(elektri

3'üncü SAYFA

 

Special Burning --- Özel Yakma(Kopya, Kay

ği) açın ve 5'inci tuşa bir kez basın----remote control copy(kumanda kopyalama)

 

 

 

 

ıt...? )

 

LCD Gösterir: [Lütfen 1'inci tuşa basın], 5'inci tuşa basın sonra LCD ekranın üst-sağ köşesinde gösterir :

*= Çince Harfler............

LCD Gösterir: [Lütfen 1'inci tuşa basın], 3'üncü tuşa basın sonra LCD ekranın üst-sol köşesinde gösterir :

X=Çince Harfler............. rolling code?

 

No 3 Machine Copy Notice HCS Series / No 3 Kumanda Kopyalama Uyar

 

 

ı HCS Serisi

 

Lütfen gücü(elektri

 

 

ğer “completely copied” yazarsa ozaman 4'üncü ve 5'inci tuşlara basın birer kez sırayla basın

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : No3 Kumandas

ı, Kopya Önleme'yi iptal etmeniz önerilir.

 

ılamaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

4'üncü SAYFA

 

Tuşlar girildikten sonra 5'inci tuşa iki kez basınız.------Daplicator taramaya başlayacaktır(decode scanning)

Tarama başarılı olursa şöyle yazar :”completely copied” olmadıysa:”please enter the1'st key”

E

 

 

5'inci SAYFA

 

Lütfen (Çince.....) Orijinal ayarla ........aksi taktirde kullan

ozaman Duplicator şöyle yazacak : “Please insert No3 machine”

No3 Kumanday

* Cihaz

* 4'üncü tuşa (+1) tuşuna bastığınızda (Assembly)Montaj No'su otomatik olarak 1 sayı artacaktır.

* Tekrar

Kumandan

Kopyalan(an)acak kumanday

başlayın.

Ayarlad

bas

 

ınız, sonra cihazın 5'inci tuşu için 5'inci tuşa basınız.

 

 

ıktan sonra,kumandayı 4 tuşuna ilişkilendirmek için 1(bir) ve 2(iki) tuşlarına aynı anda birkez

 

ı Duplicator'e koyun, tuşa basın (LED ışığı yanacak) ve ayrlamaya

 

ın içini sökün, Ekranda “Frequency” yazana kadar 4'üncü tuşa basın.

 

 

ı önlemek için No 3 Kumandasının Assembly(Montaj) No'sunu kaydedin.

 

ın ekranının sağ-üst köşesindeki sayı müşterinin kumandasının (Assembly)Montaj No'sudur.

 

 

ı yerleştirdikten sonra duplicatorün 4'üncü tuşuna birkez basın(+1) sonra 5'inci tuşuna birkez basın.

1'inci tuşa bir kez basın-----Lütfen 1'inci tuşu girin

şteri anahtarının ilk tuşuna basmaya başlayın(frekans üst sağ köşede belirene kadar

tuşa basılı tutun)----ISN data gözükecek.

4. 5'inci tuşa bir kez basın----Lütfen anahtar 1'inci tuşa tekrar basın

5. Müşteri anahtarının 1'inci tuşuna tekrar basın----ISN data Gözükecek

6. 5'inci tuşa bir kez basın-----Lütfen anahtar 2'inci tuşa basın

7. Müşteri anahtarının 2'inci tuşuna basın----ISN data gözükecek

8. 5'inci tuşa bir kez basın-----Lütfen anahtar 3'üncü tuşa basın

9. Müşteri anahtarının 3'üncü tuşuna basın----ISN data gözükecek

10. Geri kalan prosedür bittikten sonra 5 tuşunda ....... 'a (Çince) girilmesi gerekir, eğer müşteri

anahtar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ında yalnızca 2(iki) tuş varsa lütfen tuşlara 3 kez daha basınız.(herhangi bir tuşda olur)

ği) açın ve 5'inci tuşa bir kez basın----remote copy(kumanda kopyalama)

 

 

 

 

 

 

Reread/Recopy (read) SCP ---- Yeniden Oku(t)ma Yeniden Kopyalama

 

I. Bu fonksiyon bizim şirketimiz tarafından kopyalanmış(yapılmış) cihazların kopyalanmasında kullanılabilir.

I. Kopya-Önleme işlemine başlamadan önce cihazı aç-kapa yapıp cihaz içindeki dataları okutamıyorsanız

yeniden okutmal

 

 

 

2'inci tuşa birkez basın-----Lütfen kopyalanacak cihazı yerleştirin(koyun?)

şterinin kumandasını yerleştirin sonra 5'inci tuşa basın----Writing into the machine(Cihaza yazıyor)

*Lütfen Dikkat Edin: Frequency? FREQ=? Date?(Tarih)

5'inci tuşa birkez basın-----Lütfen No.1(Birinci) kumandayı yerleştirin.

Kumanday

1'inci tuşa basın daha sonra 4'üncü tuşa basın(veya 4'üncü tuşa 2 saniye kadar basılı tutun)

sonra frekans ayar

Frekans

 

ı ayarladıktan sonra: Kumandayı 4 tuşuna ilişkilendirmek için 1(bir) ve 2(iki) tuşlarına aynı anda birkez basınız, sonra cihazın 5'inci tuşu için 5'inci tuşa basınız.

 

 

ına başlayın

 

 

 

 

ı yerleştirdikten sonra 5'inci tuşa ikikez basın----Writing finished

2'inci tuşa birkez basın-----inline remote(sıralı kumanda)

şterinin mevcut olan kopya kumandasını(anahtarını) yerleştirin,5'inci tuşa birkez basın-----

write to remote (kumandaya yaz)

şterinin anahtarının içini sökün(açın), 5'inci tuşa birkez basın-----input NO.”X” remote

(giriş NO. ”X” kumandası)

Yeni boş remote'u (kumandayı) No”x” yerleştirin, 5'inci tuşa iki kez basın-----write ok (ok yazacak)

Yeni boş kumandanın da içini sökün, aynen “Normal Kopyalama” da olduğu gibi frekansını ayarlayın.

Yeni kumandan

bir tuşa basın, ışık yanıp-yanıp sönecek.ok.

D. No.3 Remote Copy(Rolling Code Series)---Kumanda Kopyalama(Rolling Kod Serisi 3'lü)

1. Gücü(elektri

cihaza okutun.

2. Dikkat: Baz

(Herhangibirine olabilir)

3. Normal Kopyalamada oldu

duplicator(kopyalay

completely copy(kopyalama tamamland

(kopyalay

4. E

kumanday

5. Yeni boş üçüncü kumandayı yerleştirin, 4'üncü tuşa basın(+1), sonrada 5'inci tuşa basın-----

write ok (ok yazacak)

6. Yeni kopyalanacak kumandan

7. E

tuşlu ise kumandanın 1'inci ve 2'inci tuşlarına aynı anda basın(Bekir Abi burda bence saçmala-

m

NOTE: Müşterinin eski kumandasının kopyasını alın yoksa kullanılamaz (ne demekse!!!!)

 

SONRAK

1'inci SAYFA

A Brief Duplicator User's Guide

Lütfen gücü(elektri

Lütfen gücü(elektri

Lütfen gücü(elektri

2. 1'inci tuşa bir kez basın-----Lütfen 1'inci tuşu girin

3. Müşteri anahtarının ilk tuşuna basmaya başlayın(frekans üst sağ köşede belirene kadar

tuşa basılı tutun)----ISN data gözükecek.

4. 5'inci tuşa bir kez basın----Lütfen anahtar 1'inci tuşa tekrar basın

5. Müşteri anahtarının 1'inci tuşuna tekrar basın----ISN data

6. 5'inci tuşa bir kez basın-----Lütfen anahtar 2'inci tuşa tekrar basın

7. Müşteri anahtarının 2'inci tuşuna basın----ISN data gözükecek

8. 5'inci tuşa bir kez basın-----Lütfen anahtar 3'üncü tuşa tekrar basın

9. Müşteri anahtarının 3'üncü tuşuna basın----ISN data gözükecek

10. Geri kalan prosedur bittikten sonra 5'inci tuşa iki defa basınız----Lütfen bir nolu cihazı(kumanda)

yerleştirin.

11. No.”1” remote kumandas

12. Kumandan

13. Kopyalanm

14. Ayarlama işi bittikten sonra kumandayı 4 tuşuna ilişkilendirmek için 1(bir) ve 2(iki) tuşlarına aynı anda

birkez bas

Notice:

2'inci SAYFA

Kopya Önleme Ayar

Kopya Önleme Ayar

Kopya Önleme Ayar

Daha düşük bir frekans gerekiyorsa kumandayı cihaz üzerindeyken sökünüz.

E

FREQ=4 ' e de

 

ğiştirin.

 

 

ğer frekans gereli ayara düşürülemiyorsa Duplicator'ü aç-kapa yapın(elektrikten) ve FREQ=2 ' yi

 

 

 

ı: 02 FREQ=02-------------Bu standart bir ayardır, değiştirmeyiniz.

ınız, sonra cihazın 5'inci tuşu için 5'inci tuşa basınız.

 

ış kumandayı duplicator'un üstüne koyun, ayarları yapmak için (FREQ=?) tuşuna basın

 

ın içini açın(sökün), Duplicator(kopyalayıcının) 4'üncü tuşuna basın-------”Frequency”

 

ını yerleştirdikten sonra 5'inci tuşa iki kez basın----(Kopyalama Tamam)

 

ği) açın ve 5'inci tuşa bir kez basın----remote copy(kumanda kopyalama)

 

İ GELEN 5 SAYFALIK BÖLÜM

ışlar) sonra herhangibir tuşa basın, ışık yanacak. Bitti.

 

ğer yeni kopyalanan kumanda 5 tuşlu ise, kumandanın 5'inci tuşuna basın, eğer kumanda 5

 

 

ın içini sökün, “Normal Kopyalama”daki gibi frekansını ayarlayın.

 

ı (girin)okutun.

 

ğer Başarıyla tamamlandı (completely copy) yazarsa, 5'inci tuşa iki kez basın-----No.3(üçüncü)

 

ıcı) şu yazıyı gösterir:-----input 1key

 

ı) ; eğer başarılı olmazsa tarama durmaz veya duplicator

 

ıcı) taramaya başlayacaktır, eğer decode(şifre çözme işi) başarılı olursa-----

 

ğu gibi okutma tamamlandıktan sonra, 5'inci tuşa iki kez basın,

 

ı kumandaların sadece iki tuşu olabilir.Tek tuşu bile olsa siz tüm 5 Tuşa da okutun.

 

 

ği) açın, Normal Kopyalamadaki gibi müşterinin kumandasının tüm tuşlarını

 

 

ın(anahtarın) 1'inci ve 2'inci tuşlarına aynı anda basın,sonra (veya bu anda) herhangi

ği) açın ve 5'inci tuşa bir kez basın----remote copy(kumanda kopyalama)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUMANDA KOPYALAMA CİHAZI FERKANS ÖLÇME KUMANDALARIN ROLİNG OLUP OLMADĞINI ÖĞRENME KABLOLU BAĞLANTIYLA KABLOLU KUMANDA KOPYALAMA

ENTEGRE BİLGİLERİNİ ÖĞRENME KUMANDALARI KOPYALAYIP KOPYALAMADIĞINI ÖĞRENME